Hildah, I. (2023). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGENAL NAMA-NAMA ALLAH SWT MELALUI MEDIA QUIZIZZ PADA PEMBELAJARAN DARING. MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 6(1), 74-86. https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mida.v6i1.4018