(1)
Hildah, I. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGENAL NAMA-NAMA ALLAH SWT MELALUI MEDIA QUIZIZZ PADA PEMBELAJARAN DARING. MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam 2023, 6, 74-86.