[1]
Hildah, I. 2023. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGENAL NAMA-NAMA ALLAH SWT MELALUI MEDIA QUIZIZZ PADA PEMBELAJARAN DARING. MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam. 6, 1 (Jan. 2023), 74-86. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mida.v6i1.4018.