Khumaidah, Shirley, and Mohammad Nu’man. “INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN PAI PADA MASA PANDEMI COVID-19”. TA’LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam 4, no. 1 (January 28, 2021): 90-101. Accessed February 24, 2024. http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/2389.