Harahap, A. “POLA KOMUNIKASI SATU ARAH SEBAGAI INTERAKSI EDUKATIF DALAM KISAH NABI ĀDAM AS”. TA’LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 5, no. 2, July 2022, pp. 140-53, doi:https://doi.org/10.52166/talim.v5i2.3027.