[1]
A. Harahap, “POLA KOMUNIKASI SATU ARAH SEBAGAI INTERAKSI EDUKATIF DALAM KISAH NABI ĀDAM AS”, TA’LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam, vol. 5, no. 2, pp. 140-153, Jul. 2022.