HARAHAP, A. POLA KOMUNIKASI SATU ARAH SEBAGAI INTERAKSI EDUKATIF DALAM KISAH NABI ĀDAM AS. TA’LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam, v. 5, n. 2, p. 140-153, 23 jul. 2022.