Editorial Team

M. Azus Shony Azar, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Novi Darmayanti, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Isnaini Anniswati Rosyida, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Ali Muhajir, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Nawari, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Arief Yuswanto N, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan