Hildah, I. “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGENAL NAMA-NAMA ALLAH SWT MELALUI MEDIA QUIZIZZ PADA PEMBELAJARAN DARING”. MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam, Vol. 6, no. 1, Jan. 2023, pp. 74-86, doi:https://doi.org/10.52166/mida.v6i1.4018.