[1]
I. Hildah, “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGENAL NAMA-NAMA ALLAH SWT MELALUI MEDIA QUIZIZZ PADA PEMBELAJARAN DARING”, MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam, vol. 6, no. 1, pp. 74-86, Jan. 2023.