Hildah, I. (2023) “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGENAL NAMA-NAMA ALLAH SWT MELALUI MEDIA QUIZIZZ PADA PEMBELAJARAN DARING”, MIDA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 6(1), pp. 74-86. doi: https://doi.org/10.52166/mida.v6i1.4018.