(1)
Mursida, S. INTERPRETASI MOH. E HASIM DALAM TAFSIR AYAT SUCI LENYEUPANEUN TERHADAP FENOMENA TAKLID. DAR EL-ILMI : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora 2021, 8, 36-53.