(1)
Junaidi, M. AKHLAK DALAM PRESPEKTIF SEJARAH. Dar el-Ilmi : jurnal studi keagamaan, pendidikan dan humaniora 2019, 6, 112-127.