[1]
Mursida, S. 2021. INTERPRETASI MOH. E HASIM DALAM TAFSIR AYAT SUCI LENYEUPANEUN TERHADAP FENOMENA TAKLID. DAR EL-ILMI : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora. 8, 1 (Apr. 2021), 36-53.